A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

W

Y

Z

Ho Ho Watanee

arrangement by Music Shakers

 

Ho, ho, watanee,
Ho, ho, watanee,
Ho, ho, watanee,
Kiokina, kiokina.

Do, do, mon petit
Do, do, mon petit
Do, do, mon petit
Et bonne nuit, et bonne nuit.

Sleep, sleep, little one,
Sleep, sleep, little one,
Sleep, sleep, little one,
go to sleep, go to sleep now.